Tilbyder

Kulturrådet

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For innspilling og utgivelse av musikk med spesielt behov for støtte.

Det kan søkes til

  • innspilling av komposisjonsmusikk
  • innspillingsprosjekter for barn og unge
  • dokumentasjon av utøvertradisjoner for norsk folkemusikk
  • tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen

Verdt å merke seg

  • gjelder ikke populærmusikk
  • legg ved plan for utgivelse og distribusjon
  • konkret repertoarliste må legges ved
  • minimum ett lydeksempel som er relevant for prosjektet i søknaden
  • søknadsfrist klokken 13.00

Se tidligere tildelinger