Tilbyder

Fond for lyd og bilde

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med ordningen er å fremme kvalitet i komponering av nye musikkverk og fremføring av nye konserter.

Det kan søkes til

Tilskudd til musikk fra Fond for lyd og bilde gjelder to ulike formål. Det skal hukes av for hvilket av de to formål i søknadsskjemaet:

  • Utgifter knyttet til fremtidig komponering av musikk. For søknader om komponering av musikk er det gjerne komponisten som står som søkeren.
  • Utgifter knyttet til fremføring av konserter og turnévirksomhet for publikum på fysiske spillesteder i eller utenfor Norge.

Verdt å merke seg

  • frist klokken 13:00
  • søknadsportal via Altinn
  • søkere må ha registrert bosted i Norge og hovedsakelig ha sitt kunstneriske virke i Norge
  • det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet
  • vedlegg kan ikke deles i skydelingstjenester

Se tidligere tildelinger her

Lurer du på noe?