Tilbyder

Fond for lyd og bilde

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med ordningen er å fremme kvalitet i komponering av nye musikkverk og fremføring av nye konserter.

Det kan søkes til

  • utgifter knyttet til fremtidig komponering av musikk
  • utgifter knyttet til fremføring av konserter og turnévirksomhet

Verdt å merke seg

  • frist klokken 13:00
  • søknadsportal via Altinn
  • søkere må ha registrert bosted i Norge og hovedsakelig ha sitt kunstneriske virke i Norge
  • det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet
  • vedlegg kan ikke deles i skydelingstjenester

Se tidligere tildelinger her

Lurer du på noe?