Tilbyder

Fond for lyd og bilde

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med ordningen er å fremme kvalitet på tekst i musikk og til manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner.

Det kan søkes til

  • utgifter knyttet til ny tekst til musikk, ny tekst til podkast med et kunstnerisk narrativt innhold og ny manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner (alle formater av film og serier og spill)
  • det gis kun tilskudd til utvikling av manusdelen
  • det gis kun tilskudd til å ferdigstille en tekstproduksjon, ikke til research, forprosjekter eller piloter

Verdt å merke seg

  • frist klokken 13:00
  • søknadsportal via Altinn
  • søkere må ha registrert bosted i Norge og hovedsakelig ha sitt kunstneriske virke i Norge
  • det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet
  • vedlegg kan ikke deles i skydelingstjenester

Se tidligere tildelinger her

Lurer du på noe?