Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Legatets avkastning skal gå til allmennyttige formål i Drammen og Buskerud.

Det kan søkes til

  • allmennyttige formål
  • konkrete prosjekter som ikke er en del av ordinær drift

Verdt å merke seg

  • siste godkjente årsregnskap og beretning må legges ved
  • enkeltpersoner kan ikke søke