← Alle tilskuddsordninger

Driftstilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører

Tilbyder

Drammen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal sikre innbyggerne tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud og et levende profesjonelt kulturliv.

Det kan søkes til

  • Profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører.

Verdt å merke seg

  • Årsmelding og godkjent regnskap for siste år.
  • Budsjett og planer for 2022.