← Alle tilskuddsordninger

Driftstilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører

Tilbyder

Drammen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal sikre innbyggerne tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud og et levende profesjonelt kulturliv.

Det kan søkes til

  • Profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører.

Verdt å merke seg

  • Årsmelding og godkjent regnskap for siste år.
  • Budsjett og planer for 2022.