Tilbyder

Avinor

Gå til søknaden

Søknaden

Avinor støtter idrettslag og andre lokale lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge inntil 19 år.

Det kan søkes til

  • aktivitet for barn og unge inntil 19 år

Verdt å merke seg

  • Avinor støtter kun aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom til og med 19 år og samarbeidspartnerne til Avinor skal ha økonomisk styring og kontroll
  • kun èn søknad per forening/lag
  • antall medlemmer under 19 år må dokumenteres
  • laget/foreningen må ha organisasjonsnummer for å kunne søke
  • aktivitetene skal gi Avinor positiv eksponering og synlighet