Tilbyder

Avinor

Gå til søknaden

Søknaden

Avinor støtter idrettslag og andre lokale lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge inntil 19 år.

Det kan søkes til

  • Aktivitet for barn og unge inntil 19 år.

Verdt å merke seg

  • Avinor støtter kun aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom til og med 19 år
  • Våre samarbeidspartnere skal ha økonomisk styring og kontroll
  • Kun èn søknad per forening/lag
  • Antall medlemmer under 19 år må dokumenteres
  • Laget/foreningen må ha organisasjonsnummer for å kunne søke
  • Aktivitetene skal gi Avinor positiv eksponering og synlighet