Tilbyder

Avinor

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Avinor støtter idrettslag og andre lokale lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge inntil 19 år.

Det kan søkes til

  • aktivitet for barn og unge inntil 19 år

Verdt å merke seg

  • Avinor støtter kun aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom til og med 19 år og samarbeidspartnerne til Avinor skal ha økonomisk styring og kontroll
  • kun èn søknad per forening/lag
  • antall medlemmer under 19 år må dokumenteres
  • laget/foreningen må ha organisasjonsnummer for å kunne søke
  • aktivitetene skal gi Avinor positiv eksponering og synlighet