Tilbyder

Kulturrådet

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal bidra til at kunst har gode lokaler for produksjon, formidling og utvikling.

Det kan søkes til

  • ombygging
  • oppgradering
  • nybygg
  • forprosjekter
  • arkitektkonkurranser

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • skal komme kunst- og kulturfeltet til gode, ikke enkeltpersoner
  • gjelder både faste, midlertidige og mobile arenaer

Se tidligere tildelinger