Tilbyder

Kulturrådet

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til at kunst har gode lokaler for produksjon, formidling og utvikling.

Det kan søkes til

  • ombygging
  • oppgradering
  • nybygg
  • forprosjekter
  • arkitektkonkurranser

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist kl 13:00
  • skal komme kunst og kulturfeltet til gode, ikke enkeltpersoner

Se tidligere tildelinger