Tilbyder

Agder Fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med arbeidsstipendet er å gi profesjonelle kunstnere muligheten til kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter.

Det kan søkes til

  • Fylkeskommunen deler ut to arbeidsstipend på kr 150 000 per stipend hvert år.
  • Profesjonelle kunstnere innenfor alle kunst- og kulturfelt kan søke arbeidsstipend.

Verdt å merke seg

  • Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
  • Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader