Tilbyder

Norges musikkorpsforbund

Stipend for unge slagverkere, treblåsere eller messingblåsere med tilknytting til Rogaland.

Det kan søkes til

  • stipend

Verdt å vite

  • stipend tildeles utøvere innen slagverk, treblåsere eller messingblåsere mellom 14 og 19 år
  • søker må ha tilknytning til Rogaland ved at de er født, bosatt eller studerer musikk der
  • stipend kan søkes, og kvalifiserte kandidater kan foreslås til stipend
  • i 2023 deles det ut 60.000 kroner i stipend fra minnefondet