Om STAR

Musikkontoret STAR jobber med musikkmiljøet i Rogaland.

Administrasjon

Martha Lyse

Daglig leder

Stavanger

Styret

Styret i Musikkontoret STAR består av:

Lone Wetfald Sørensen (styreleder)
Arne Hovda (nestleder)
Hilde Selvikvåg (styremedlem)
Helge Toft (styremedlem)
Espen Knoph (styremedlem)
Hanne Vasshus (varamedlem)
Petter Frost Fadnes (varamedlem)

Samarbeidspartnere

Musikkontoret STAR er finansiert med tilskudd fra:

Stavanger kommune
Rogaland fylkeskommune
Kulturdepartementet