Alle prosjekter

Grønn festival - grønn arrangør i Nord

Miljømerket som guider deg til å ta gode valg for klimaet i Nord!

Gf logo 169 nord

Grønn festival - grønn arrangør i Nord

Grønn Festival er et miljømerke for festivaler og arrangører som hjelper deg å gjøre gode valg for klimaet. På denne nettsiden finner du instruks og ressurser for hvordan du kan gjøre tiltak. Merket får du utdelt når du har gjennomført alle tiltakene i sjekklisten eller når du har forpliktet deg til å gjøre det. Ordningen er gratis.

Slik blir du Grønn Festival

Merket fokuserer på klimatiltak i fem hovedområder

  1. Energi
  2. Transport
  3. Innkjøp
  4. Mat og servering
  5. Avfall

Under hvert hovedområde er det krav om å gjennomføre ulike tiltak som f.eks. å kutte plast ved servering av mat eller å bytte fra dieselaggregat til faststrøm.

Instruksen viser hvilke tiltak som må gjøres for å komme i mål med sjekklisten.

Ressursene inneholder verktøy og tips og råd om hvordan du kan gjennomføre tiltak.

Det skal fylles ut en sjekkliste som viser at du har gjennomført alle kravene.

Stikkprøver blir gjennomført, men ordningen er i hovedsak basert på tillit.

Ta kontakt med vår regionale prosjektleder Simon, hvis du har ytterligere spørsmål eller ønsker å bli Grønn Festival - grønn arrangør i Nord!

Sertifiserte festivaler 2023

Rootsfestivalen, Brønnøysund

Trænafestivalen, Træna

Buktafestivalen, Tromsø

Alle 2023