Trondheim Calling søker ny daglig leder

Av Per Jørgen Pedersen

| 15. august, 2022
Frame 32 6196838bca8bd403037201c2e85b551b

Spennende lederstilling i musikkbransjen er ledig!

Søknadsfrist: 2. sept 2022
Tiltredelse: 1. jan 2023
Stillingstype: 80-100% fast stilling, åremål 3,5 år.
Arbeidssted: Trondheim

Trondheim Calling er en ideell kulturorganisasjon, musikkfestival og -konferanse. Organisasjonens hovedmål er fremme ny norsk musikk og styrke den profesjonelle musikknæringen i Midt-Norge.

Vi søker en engasjert, tydelig og kreativ person som ønsker å løfte alle ledd av den norske musikkbransjen, fra musiker og støtteapparat til arrangør. Stillingen gir deg muligheten til å forme Trondheim Callings videre satsning som regional bransjeutvikler.

Du vil styre en organisasjon med en tydelig posisjon, som er godt etablert i feltet og som har vist en stor gjennomføringsevne. Daglig leder har ansvaret for å videreutvikle og drifte organisasjonens prosjektportefølje, hvor det største prosjektet er vår årlige musikkfestival og konferanse.

Daglig leder har ansvaret for daglig drift, herunder budsjett og økonomistyring, følge opp samarbeidspartnere, handlingsplaner og prosjekter. Dette vil blant annet innebære et tett samarbeid med det mangfoldet musikkbransjen er; fra unge talent til etablerte musikere, små og store kulturorganisasjoner og næringsaktører og offentlige støttespillere.

Faste ansatte og prosjektgrupper skal følges opp, gis rammer og ledes. Daglig leder rapporterer til organisasjonens styre, og skal sammen med styre forme, videreutvikle og styrke organisasjonen.

Ansvarsområder:

 • Daglig drift, herunder administrasjon og økonomiansvar
 • Forhandle samarbeidsavtaler og skrive søknader
 • Rekruttere og lede stab
 • Styre og utvikle organisasjonens prosjektportefølje
 • Strategiarbeid i samarbeid med organisasjonens styre
 • Sette aktuelle problemstillinger på dagsorden
 • Representere Trondheim Calling utad
 • Utøve rollen som festivalsjef

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring eller inngående kunnskap om kulturbransjen
 • Gode lederegenskaper hvor arbeidsgivererfaring er en fordel
 • Tydelig, strukturert og jobber selvstendig
 • God innsikt i økonomistyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Engasjert og med stor gjennomføringsevne
 • Klar til å ta de stadige endringene i musikkbransjen på strak arm
 • Gode sosiale ferdigheter, nettverks- og relasjonsbygger, og evne til å løfte frem og inspirere andre

Vi tilbyr:

 • En spennende og viktig stilling i norsk musikkbransje
 • Spennende arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer og samarbeidspartnere
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheten for å forme din egen arbeidshverdag
 • Lyse, trivelige kontorlokaler og et stort næringsfelleskap på
  Musikkbyen Trondheim
 • Fleksibilitet på stillingsprosent ved behov (80-100%)
 • Lønn etter avtale
 • 4% Innskuddspensjon

Synes du jobben virker spennende, men usikker om du har tilstrekkelig erfaring eller egenskaper? Rollen kan tilpasses til riktig kandidat, både i stillingsprosent og administrasjon rundt daglig leder.

Trondheim Calling er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknad og CV sendes til soknad@trondheimcalling.no

Se annonse på finn.no her.

Spørsmål: Har du noen spørsmål til stillingen? Ta gjerne kontakt med sittende daglig leder, Thomas Ryjord (thomas@trondheimcalling.no / 906 71 783) eller styreleder, Kristoffer Lo (kristofferlo@runbox.no / 415 40 284).