Landsdelsmusikerne i Nord-Norge og Musikkontoret Nord:

Tildeling til talentutvikling i Nord-Norge

Av Ingvild Pettersen Högberg

| 22. desember, 2022
2205 2

Musikkontoret Nord og Landsdelsmusikerne i Nord-Norge har avsatt kr 160.000,- øremerket gode tiltak for talentutvikling i landsdelen.

Tildelingene går til ulike rekrutteringsprosjekt rettet mot unge talent i landsdelen. Mottakerne representerer ulike sjangre, men er alle aktører som har utmerket seg ved å bidra til økt rekruttering og å skape gode prosjekter for og med unge musikere i landsdelen.

Disse er valgt ut til å motta utviklingsmidler på kr 20 000,-:


MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen
Tildelingen går til deres fordypningsprogram i musikk for de mellom 12 og 15 år i denne regionen.

Kalottspel UNG
Kalottspel har et omfattende kurstilbud for barn og unge, som samler unge fra hele Nord-Norge til en uke med kurs og konserter. Tildelingen går til utvikling av denne satsingen.

Junior/ungdomsspelemannslag i Bodø (BUL)
Tildelingen går til å skape ekstra kurstilbud og innhente eksterne kursholdere.

Junior/ungdomsspelemansslag i Lakselv/Porsanger
Tildelingen går til å skape ekstra kurstilbud og innhente eksterne kursholdere.

Bodø Internasjonale Orgelfestival
Tildelingen går til Fridthjov Anderssens orgelkonkurranse for ungdom i 2023. Konkurransen har vært arrangert 2 ganger siden i 2016.

Hemnesjazz
Tildelingen går til Musikkcamp for ungdom i august 2023.

Smeltedigelen/Bakeribyggfestivalen
Tildelingen går til prosjektet Unge musikere Helgeland (12 – 25 år), som er et prosjekt som gir unge talenter en scene å stå på, muligheten for musikalsk utvikling og nye utfordringer sammen med profesjonelle instruktører og musikere, og i møte med publikum.

Vinterlyd i Båtsfjord
Tildelingen går til festivalens ungdomssatsing med kurs og egen scene.

Scene Nord logo pos