«Åpent Hus for musikkbransjen» i Bodø:

— Takk for nå, Bodø!

Av Ingvild Pettersen Högberg

| 08. mars, 2022
Musikkontoret Nord på Beddingen Bodø

I desember 2021 tok RYK (midlertidig) over Beddingen Kulturhus i Bodø og inviterte til åpent hus for musikkbransjen. Over tre hele dager fylte vi byens nyeste kulturhus med samtaler, foredrag og workshops der en rekke personer fra musikkbransjen delte av sin erfaring. I tillegg til programmet på Beddingen hadde vi også workshops og studiosessions i Store Studio i Mediegården.

Med foredragsholdere og workshopledere som inkluderte blant annet ARY, Jørgen Smådal Larsen, Erik Jansen (Jansen Records) og MAUD ble det noen særs innholdsrike og lærerike dager i Bodø.

Det er vanskelig å oppsummere dagene kort, men vi så noen tema som gikk igjen:

  • Mange setter pris på og ser stor verdi i slike møteplasser for å bygge en levende musikkbransje i landsdelen. Vi må huske på hele Nordland og legge til rette for å kunne møtes fra hele fylket.
  • Mange nevner et ønske om å bygge et sterkere fagmiljø, gjerne på tvers av kulturuttrykk og sjangre. Det er viktig å dyrke mangfoldet som allerede finnes, og det er allerede mange sterke miljøer i regionen som kan kobles tettere. Mange peker også på nytten av kontakt og erfaringsutveksling med lignende aktører som seg selv, da mange har lignende utfordringer.
  • Det trengs større rekruttering innen teknisk og arrangørteknisk kompetanse. Flere savner også musikkutdanning i Bodø.
  • Det er mye engasjement rundt temaet kulturjournalistikk og publikumsutvikling. Mange savner en mer offensiv lokalpresse her, og mange nevner også utfordringer rundt rekruttering av publikum blant studentene.

For mange var dette en av de siste arrangementene man fikk med seg før den nye nedstengningen dessverre ble en realitet for vår bransje.

En ekstra takk til Store Studio, Beddingen Kulturhus og Lydteamet som sørget for at hele uken gikk smertefritt for seg, og til Martin Losvik som har dokumentert gjennom sitt blikk.

DSCF8066
DSCF8060
DSCF8029
DSCF8015
DSCF8001
Musikkontoret Nord på Beddingen Bodø
DSCF4375
DSCF4343
DSCF4332
2 W6 A2909
2 W6 A2886
2 W6 A2884
2 W6 A2851
2 W6 A2837
2 W6 A2771