Music Norway inviterer til innspillsmøter:

— Den neste store musikkeksportsuksessen kan komme fra hvor som helst

Av Marte Gravem Isaksen

| 09. august, 2023

Music Norway jobber med strategi for neste femårsperiode, og ønsker innspill fra store og små aktører. Denne høsten arrangerer de innspillsmøter i flere byer, i tillegg til at man kan komme med innspill på mail.

Tone Østerdal er direktør i Music Norway og forteller at de er genuint interessert i å høre om hva som rører seg i de ulike regionene.

— Som en nasjonal aktør er det viktig for oss å være i dialog med musikkfeltet i hele landet.

Hun ønsker at både nye aktører og gamle ringrever skal vite hva Music Norway driver med.

— Den neste store musikkeksportsuksessen kan komme fra hvor som helst, og for å kunne bidra til realiseringen av en slik suksess må vi ut av kontorene våre i Oslo og Bergen, sier Tone Østerdal.

Om Music Norway

Music Norway guider deg ut i det globale musikkmarkedet og spleiser deg med kontakter og muligheter. Vi er tilstede der du trives aller best – på bransjetreff, konferanser og festivaler. Våre rådgivere sjekker inn med musikkbransjen i inn- og utland, og har oversikt på hvem, hvor og hvordan. Music Norway har verktøyene du trenger når mulighetene er der - gjennom veiledning, tilskudd og nettverk

Besøk Music Norway
Tone Osterdal2 Foto Helge Brekke 1

Tone Østerdal, direktør i Music Norway
Foto: Helge Brekke

Innspillsmøtene er like aktuelle for de som aldri har benyttet seg av noen av Music Norways virkemidler, som for dem som har vært i befatning med dem tidligere. Det viktigste for Music Norway er at man har internasjonale ambisjoner.

— Jeg vil si at møtene passer for alle aktører som ønsker å livnære seg av å drive med musikk på en internasjonal arena, enten det er artister, låtskrivere, produsenter eller representanter for ulike bransjeledd.

I tillegg til innspillsmøtene inviterer Music Norway publikum til å komme med innspill på mail.

Hvilken type innspill vil dere ha?

— Vi ønsker oss konstruktive innspill om hvordan Music Norway kan videreutvikles for å treffe musikkfeltets behov enda bedre i årene som kommer. Musikkbransjen er i kontinuerlig utvikling, og det må vi også være. Da er det viktig for oss å lytte til aktørene vi er til for, og prøve å forstå hvor skoen trykker, for så å kunne justere virkemidlene våre, sier Tone Østerdal.