Nord universitet har undersøkt ringvirkninger for tre lokale kulturarrangement

Kulturarrangøren – en viktig næringslivsaktør i Trøndelag

Av Per Jørgen Pedersen

| 06. september, 2023
Illustrasjonsbilde. Foto: Anthony Delanoix / Unsplash

Illustrasjonsbilde.
Foto: Anthony Delanoix / Unsplash

Arrangører av kulturarrangementer blir stadig mer profesjonelle og bidrar til store ringvirkninger i regionen. De bidrar i stor utstrekning til at lokale bedrifter kan utvikles og vokse, og at lokalbefolkningen føler stolthet over bygda si. Disse kulturarrangementer bidrar dermed til lokal verdiskaping og regional utvikling.

Alle de ringvirkninger som et arrangement gir i det lokale miljøet synes ikke alltid så tydelig. I for­prosjektet Kulturarrangementer – økosystem, innovasjon og verdiskaping har Arrangørnettverket, tidligere Festivalnettverket, og Explorative AS sammen med et forskerteam fra Handelshøgskolen og Fakultet lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet sett nærmere på økonomiske, sosiale og kulturelle ringvirkninger fra tre arrangementer i Trøndelag. De tre arrangementer er Musikkteateret Elden på Røros, Pstereo-festivalen i Trondheim og Hilmarfestivalen i Steinkjer.

Hovedmålet med prosjektet var å avdekke økosystemet for disse tre arrangementer og se hvordan verdiskapingen skjedde i disse økosystemene, altså hvilke aktører og nettverk som var viktige medaktører og hvilke verdier som skapes sammen.

Det skjer en hel del verdiskaping i disse tre arrangementer. De økonomiske ringvirkningene estimeres til minimum 40 millioner kroner både for Elden og Pstereo og minimum 14 millioner kroner for Hilmarfestivalen/Stiftinga Hilmar Aleksandersen. Dette er økonomiske ringvirkninger for vertskommu­nene. I tillegg kommer et merpengeforbruk fra lokalbefolkningen. Vi kan se at alle de tre arrangemen­tene har stor betydning for lokale bedrifter innenfor servering, varehandel og overnatting. Kultur­arrange­mentene er også meget viktig for bedrifter som leverer arrangementstekniske løsninger som eksempelvis lyd og lys. Arrangørene løfter disse og servicebedriftene fram som viktige samarbeids­partnere i intervjuene som ble gjennomført. Samarbeidet med Elden, Pstereo og Hilmarfestivalen fører til at lokale bedrifter utvikler kompetanse og produkter som igjen kan anvendes i andre sammenhenger.

I og med at kulturarrangementene vokser og utvikler seg blir de også mer og mer profesjonelle sammen med sine underleverandører, noe som publikum ga uttrykk for i publikumsundersøkelsen som ble gjennomført. Publikum løfter fram sceneforestillingene, skuespillerne og artistene, men også profesjonaliteten i lyd og lys. De frivillige som arbeider med kulturarrangementene spiller en viktig rolle, og deres rolle blir også mer og mer profesjonell jo mer kulturarrangementene vokser.

I forprosjektet har Forskergruppen fra Nord universitet sett til ringvirkninger for tre kulturarrangement, og den ønsker å fordype seg videre i hvordan ringvirkningsanalyser kan utvikles og enda mer avdekke de sosiale og kulturelle ring­virk­ninger som et arrangement betyr for en region. De sosiale og kulturelle ringvirkningene henger sammen med de økonomiske og bør ses mer sammen. Man ser derfor behov av ytterligere studier med utvikling av ringvirkningsanalyser i bred forstand – økonomisk, sosialt og kulturelt og dessuten med enda mer søkelys på alle de ulike aktører som involveres i økosystemet for ulike kulturarrangementer.

Rapport

Rapporten «Kulturarrangementer: Økosystem, innovasjon og verdiskapning» er ute nå.

Les rapporten her

Kontaktpersoner prosjekteier:
Terje Tranaas, terje@tranaas.com, styreleder Arrangørnettverket. Mobil: 906 76 547
Anne Haga, anne@visitinnherred.com, daglig leder Explorative AS. Mobil: 995 73 854

Kontaktperson forsker-team ved Nord Universitet:
Prosjektleder Hans Jørgen Støp - hans.j.stop@nord.no Mobil: 957 34 114
Maria Bogren, Torstein Alfred Gustavsen, Ingebjørg Vestrum