Søknadskalender 2024

Hvordan å lage et årshjul for prosjektfinansiering

Av Simen Børven

| 20. mars, 2024
Søknadsskriving til årshjul

Årets prosjekter er i gang, og med dem følger både entusiasme og bekymringer for finansiering. I denne artikkelen presenterer Simen Børven, rådgiver i Musikkontoret Sørf, en metode for å strukturere søknadsarbeidet, uavhengig av prosjekttype (enten det er innspilling, turné eller komponering).

Vi alle er avhengige av investeringer for å få et bærekraftig prosjekt stabla på beina. Det gjelder for så vidt alle bransjer, ikke bare musikkbransjen.

Enter ‘Søknadskalender 2024’!

Personlig har jeg tatt i bruk en metode jeg lærte på et kurs vi arrangerte i fjor sammen Linda Cecilie Furulund (kunstgjodsel.no) - nemlig å lage en årlig søknadskalender rettet mot prosjektene jeg jobber med. La oss si jeg holder på med innspilling av album og at jeg er på utkikk etter støtteordninger som kan bidra til å avlaste egenandelen i produksjonskostnadene, og/eller at jeg er helt avhengig av «de 20.000,-» for å i det hele tatt kunne gjennomføre prosjektet:

L Iste over støtteordninger

Zoom ut - se mulighetsrommet

Her benytter jeg meg av Musikkontoret.no sin fantastiske ressurs for å finne passende tilskuddsordninger til prosjektet mitt. Det fine med denne portalen er at man kan filtrere for geografisk tilknytning (fylke) og for type prosjekt (reising, innspilling, arrangere konsert osv).

Dersom jeg velger filterne 'Agder' og 'Innspilling' får jeg opp et hav av alternativer. Heldigvis er det neste steget reduktivt.

Sammendrag av tilskudd

Vi har nemlig gjort det veldig enkelt for deg. Dersom du klikker deg inn på en ordning vil du få opp et lite sammendrag over hva og hvem støtteordningen er ment til. Ingen prosjekter treffer på alle kriterier i alle tilgjengelige støtteordninger. Derfor handler neste steg om å være spesifikk.

Zoom inn - vær spesifikk

Det tar tid å formulere en søknad. Jeg liker å tenke på prosessen som en skriftlig pitch. Legg derfor ned innsats i å finne de(n) riktige ordningen(e) for ditt prosjekt. Kriteriene/reglene til ordningene kan noen ganger fremstå som kompliserte, spesielt for en som ikke er så erfaren enda. Er ordningen ment til profesjonelle, men du ikke er der helt enda - dropp den. Er ordningen ment til unge talenter, men du pusher 40 - dropp den. Noen ordninger krever også at du er medlem av en organisasjon, som NOPA for eksempel.

Zoom inn - vær selektiv

Ok! Nå som lista mi ikke er lengre enn et vondt år, tar jeg meg bryet å lese gjennom tidligere tildelinger. Alle offentlige tilskuddsordninger må publisere oversikt over hvem som har fått hva. Dersom et prosjekt som ligner mitt dukker opp på tidligere tildelinger, ja, da gønner jeg på!

- Ready

- Aim

- Fire

Tips