Frank Hammersland minnefond

Av Inni Mowinckel

| 18. januar, 2024
Frank

Frank Hammersland ble bare 53 år, men låtene hans er evige. Musikkontoret Brak vil ta seg av administrasjonen av Frank Hammersland minnefond.

For å hedre Franks minne og innsats for musikkfeltet, utlyste Bergen kommune i 2023 ut et ekstraordinært stipend på kr. 100 000. Stipendet ble utdelt til en profesjonell låtskriver som har utmerket seg over tid og som vurderes å kunne prege musikkfeltet fremover. Les mer om Frank Hammersland stipend for låtskrivere.

I regi av Stageway og Bergen Live arrangeres det 19. januar 2024 en minnekonsert der overskuddet vil gå til Frank Hammersland Minnefond.

Disse midlene, samt gavemidler fra Sparebanken Vest, vil bli overført til en egen konto hos Musikkontoret Brak. Vi vil deretter administrere minnefondet og påfølgende utdelinger.

Det vil bli opprettet en egen nettside med informasjon om minnefondet, hvordan man kan søke og hvordan midlene vil bli tildelt.

Musikkontoret Brak takker for initiativet og tilliten i videreføringen av minnefondet.