Digitalt informasjonsmøte med Kulturrom:

Skal dere søke tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom?

Sted Digitalt
Dato og tid 10. aug. 2022, 13:00
Påmelding Mer informasjon
Kulturrom-event

Teknisk utstyr til kulturrom innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer.

Kulturrom har tre tilskuddsområder under teknisk utstyr som vi skal belyse:

I dette digitale informasjonsmøtet vil Kulturroms saksbehandlere gi nyttig informasjon til de av dere som vurderer å søke tilskudd.

Neste søknadsfrist er 1. september og Kulturrom setter i den anledning opp to digitale informasjonsmøter om ordningene. Her får dere svar på hva dere kan søke om og tips til søknadsskriving!

Denne påmeldingen gjelder: Tilskudd til teknisk utstyr i kulturrom.

Arrangementet vil ikke være tilgjengelig i opptak.