Konferanse om bransjeutvikling for kulturaktører

Kulturarena 2023

Sted Kulturhuset i Halden
Dato og tid 01. des. 2023, 09:00
Påmelding Billetter
Skjermbilde 2023 11 27 kl 10 14 51

Dette er en konferanse og en møteplass for kulturelle næringer og andre næringer som samarbeider med eller om kultur i Østfold, og som ønsker å delta i dialog om bransjeutvikling for kulturaktører. Konferansen har som hensikt å sette kultur som næring, og regionalt samarbeid, på dagsorden. På den måten kan vi legge grunnlaget for et Viken/Østfold som kan dra nytte av hverandre, og dermed vokse som kulturdestinasjon lokalt, regionalt og nasjonalt.

Program

Kultur Arena 2023
Skjermbilde 2023 11 27 kl 10 21 12