Kultur som verdiskaper

Sted Alver, Litteraturhuset i Bergen
Dato og tid 08. nov. 2023, 16:30
Påmelding Meld deg på her
VVV23 Kulturverdi5

Sammen med Vill Vill Vest sparker Bergen kommune i gang årets festival ved å sette søkelys på hvilke ringvirkninger og verdier deler av kulturen legger igjen i dagens samfunn.

Det er gjort ulike analyser på dette for blant annet Beyond the Gates-festivalen, Vill Vill Vest og flere større arrangement i Norge, og resultatene er klare. Karin Ibenholdt fra Samfunnsøkonomisk analyse vil presentere storbyforskningsprosjektet «Ringvirkninger av kulturelle arrangementer og casene Vill Vill Vest og Fjordsteam», og professor Kåre Sandvik fra Universitetet i sør-øst Norge vil presentere «Verdiskapning Beyond The Gates 2023».

Et knippe erfarne aktører innen forskning, kultur, reiseliv, eksport og innovasjon vil presentere og samtale rundt funn, tall og emner som; hvordan kan kulturbransjen bli mer bevisst sin rolle i den totale verdiskapingen deres virke har for samfunnet, hvordan kan kulturen og næringslivet bli flinkere å snakke sammen og hvordan kan kulturen benytte seg av virkemidler for å lykkes med sine forretningsideer som igjen skaper aktivitet, attraktivitet, god næring og et godt samfunn?

Det hele ender i en god mingling og noe godt i glasset.

Deltagere:
Elise Hessevik, Buzz
Karin Ibenholdt, Samfunnsøkonomisk analyse
Kåre Sandvik, Universitetet i sør-øst Norge
Jennifer Gunn, Music Norway
Per-Arne Tuftin, Norsk reiseliv
Birgitte Nestande, Innovasjon Norge
Vegard Moberg, Musikkontoret Brak
Silje Wergeland, Beyond The Gates
Simen Korneliussen, Vill Vill Vest

Dato: 8. november
Tid: 16:30 – 19:00
Sted: Litteraturhuset i Bergen
Sal: Alver

Litteraturhuset ligger i sentrum av Bergen og har hovedinngang i Østre Skostredet 5. Inngangen fra Vestre Skostredet er tilrettelagt for barnevogn og rullestol. Her er det også sykkelparkering. Huset har heis og teleslynge.