Vestnorsk Jazzforum presenterer:

Fagdag i Bergen

Sted USF Sardinen
Dato og tid 04. nov. 2022, 10:00
Påmelding Meld deg på her
Fagdag bergen 1024x578

Velkommen til Vestnorsk Jazzsenters fagdag i Bergen!

Med fagdagen ønsker vi å lufte aktuelle tema og bidra til faglig stimulering og inspirerende påfyll for hele feltet: Arrangører, musikere, utdanningsinstitusjoner, studenter, pedagoger og øvrige samarbeids-partnere. I denne omgang vil vi jobbe spesielt med temaene rekruttering, inkludering og metodikk.

Påmeldingsfrist 31. oktober.

Program

10:00-11:00: Barnas JazzhusImprobasen, med Odd André Elveland i spissen, har utviklet svært vellykkede pedagogiske modeller for å lære barn improvisasjon og samspill. Opplegget har vakt stor oppmerksomhet, også knyttet til de mange sterke jenteprofilene som står fram. Elveland vil sammen med unge musikere gi en faglig og praktisk innføring i metodikk og opplegg.

11:00-12:30: Om muntlig overleverte tradisjoner og «å lære jazz-språket»

Felespiller, komponist og forfatter Benedicte Maurseth og filosof og tidligere jazzstudent Mattias Solli samtaler med Sigbjørn Apeland om læringsmetodikk innen norsk folkemusikk og jazz.

12:30-13:15: Lunsj

13:15-14:30: Rekruttering, mangfold og kjønnsbalanse.

Hildegunn Øiseth, musiker, komponist og førsteamanuensis ved UiB/GriegAkademiet: Tanker og handling for en bedre kjønnsbalanse/ rekruttering til jazzstudier.

Lars Petter Hagen, komponist og direktør for Festspillene i Bergen; tidligere bl.a. utviklingssjef for Oslo-Filharmonien, rådsleder i Norsk Kulturråd og leder for Ultima-festivalen – vil dele tanker og suksess-historier knyttet til rekruttering av ungt publikum til smalere uttrykk.

Camara Lundestad Joof, norskgambisk forfatter, scenekunstner og dramatiker. Husdramatiker ved Nathionaltheatret og rådsmedlem i Kulturrådet. Hun ga i 2018 ut boka Eg snakkar om det heile tida, en personlig fortelling om oppvekst, språk, makt og identitet. Camara vil dele noen av sine mangfolds-perspektiver med oss.