← Alle tilskuddsordninger

Verkstedhallen, kjøp av tid

Tilbyder

Trondheim kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal bidra til å styrke muligheten for preproduksjon av scenekunst, dans og musikk, og til formidling av scenekunst og musikk for det frivillige kulturlivet.

Det kan søkes til

  • preproduksjon
  • formidling av scenekunst og musikk for det frivillige kulturlivet
  • prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur og samfunn
  • prosjekter som i liten grad er økonomisk bærekraftige

Verdt å merke seg

  • søker må først ta direkte kontakt med daglig leder i Svartlamoen kultur og næringsstiftelse
  • etter at å ha avtalt mulige datoer for gjennomføring av prosjektet i Verkstedhallen sender man en søknad til Trondheim kommune

Lurer du på noe?