Tilbyder

FFUK

Gå til søknaden

Søknaden

FFUK lanserer arbeidsstipend for profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge.

Det kan søkes til

  • aktivitet en har som utøvende kunstner, inkludert konserter, innstudering og egenøving

Verdt å merke seg

  • stipendet skal dekke fire måneder med kunstnerisk aktivitet
  • utøvere kan søke individuelt eller som gruppe med minst tre medlemmer
  • utøverstipendet har fast størrelse på 100.000 kroner for individuelle og 150.000 kroner for grupper