← Alle tilskuddsordninger

Ung Artist Stipend fra Norsk Bluesunion

Tilbyder

Norsk Bluesunion

Gå til søknaden

Søknaden

Norsk Bluesunion lanserer i år Ung Artist Stipend, støttet av Riis Glass & Fasade. Stipendet vil deles ut under Notodden Bluesfestival til en ung utøver eller et band som viser engasjement og utviklingsønske.

Det kan søkes til

  • man kan få 25.000 kr til produksjon eller formidling av egen musikk
  • stipendet vil være en døråpner for mottakeren til den norske bluesscenen

Verdt å merke seg

  • oppfordrer særlig søkere under 26 år til å søke
  • søker må anse blues som en aktuell sjanger for seg og musikken sin