Tilbyder

Tvibit

Gå til søknaden

Søknaden

Er du Bosatt i Nordland, Troms, Finnmark eller på Svalbard? Er du mellom 15 og 30 år, og har en idé eller et prosjekt du ønsker å realisere? Tvibitstigen gir deg støtte, veiledning og utstyr til å gjennomføre det du brenner for av kulturelle og kreative prosjekter!

Det kan søkes til

  • veiledning og oppfølging (hjelp til å utvikle prosjektet/rådgivning + hjelp til med å skaffe mer finansiering)
  • arbeidsplass, lokaler eller utstyr
  • pengestøtte

Verdt å merke seg

  • man kan søke opp til 30.000 kroner
  • enkeltpersoner og organisasjoner kan søke
  • man kan også søke Tvibitstigen ekspress, med løpende søknadsfrist og beløp opp til 5.000 kr
  • det gis ikke støtte til innkjøp av utstyr til privat bruk, prosjekter som allerede er gjennomført og midler til egen lønn