← Alle tilskuddsordninger

Turne- og transportstøtte

Tilbyder

Trondheim kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Trondheim kommune gir tilskudd til gjennomføring av turneer, samt til transport i forbindelse med utenbys utstillinger. Målgruppe for ordningen er profesjonelle aktører innen musikk, scenekunst og visuell kunst.

Det kan søkes til

  • Gjennomføring av turneer

Verdt å merke seg

  • Kommunen gir ikke fullfinansiering

Lurer du på noe?