← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til utvikling av eksisterende festivaler og arrangement

Tilbyder

Halden kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Denne ordningen gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune.

Det kan søkes til

  • allmenne festivaler eller arrangementer med betydelig publikumspotensial, og fremtidig mulighet til å bli økonomisk bærekraftig uten kommunalt tilskudd
  • oppstart av nye festivaler og store arrangementer - ettårig støtte i inntil tre år
  • nye tiltak innenfor en etablert festival – ettårig støtte i inntil to år

Verdt å merke seg

  • arrangementene må gjennomføres helt eller delvis i Halden
  • tilskuddsordningen gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune