← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer

Tilbyder

Agder Fylkeskommune

Gå til søknaden

Les mer om ordningen

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Agder. Ordningen skal bidra til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling som kommer flere aktører i fylket til gode.

Det kan søkes til

  • Det kan søkes om tilskudd til ettårige tiltak/prosjekter som bidrar til bransjeutvikling gjennom økt nærings-, markeds- og forretningskompetanse og/eller bedre tjenester i Agder

Verdt å merke seg

  • tiltak som har regional kulturverdi, dvs. at det har en kommuneovergripende funksjon, gjerne for større deler av fylket
  • bidrar positivt til kunstnerøkonomi og nedslagsfelt, dvs. om prosjektet gir flere aktører i fylket mulighet til profesjonalisering av verdikjeden og økt forretningskompetanse
  • har lyktes i å samarbeide med andre og på tvers av kultursektoren