Tilbyder

Drammen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Drammen kommune gir tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.

Det kan søkes til

  • ordningen skal fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet.
  • den skal også bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Verdt å merke seg

  • søker må være hjemmehørende i Drammen kommune
  • prosjektskisse og budsjett (finansieringsplan og utgifter) skal vedlegges
  • kunstnerisk profesjonalitet og nytenkning vektlegges