Tilbyder

Drammen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Drammen kommune gir tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.

Det kan søkes til

  • Ordningen skal fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet.
  • Den skal også bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Verdt å merke seg

  • Søker må være hjemmehørende i Drammen kommune.
  • Prosjektskisse og budsjett (finansieringsplan og utgifter) skal vedlegges.
  • Kunstnerisk profesjonalitet og nytenkning vektlegges.