← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak

Tilbyder

Drammen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet. Den skal også bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Det kan søkes til

  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur

Verdt å merke seg

  • søker må være hjemhørende i Drammen kommune
  • to årlige søknadsfrister
  • du får svar innen fire uker etter fristens utløp