← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Tilbyder

Halden kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med ordningen er å støtte og stimulere til festivalutvikling i Halden, et mangfold av gode festivaler og større arrangementer, og å styrke Haldens attraktivitet for arrangører og publikum.

Det kan søkes om

  • allmenne festivaler eller arrangementer med betydelig publikumspotensial, og fremtidig

mulighet til å bli økonomisk bærekraftig uten kommunalt tilskudd

  • oppstart av nye festivaler og store arrangementer - ettårig støtte i inntil 3 år
  • nye tiltak innenfor en etablert festival – ettårig støtte i inntil 2 år
  • tiltak som gjennomføres helt eller delvis i Halden

Verdt å merke seg

  • det kan søkes støtte for inntil tre år
  • to søknadsfrister per år