← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Tilbyder

Halden kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Målet med ordningen er å støtte og stimulere til festivalutvikling i Halden, et mangfold av gode festivaler og større arrangementer, og å styrke Haldens attraktivitet for arrangører og publikum.

Det kan søkes til

  • allmenne festivaler eller arrangementer med betydelig publikumspotensial, og fremtidig mulighet til å bli økonomisk bærekraftig uten kommunalt tilskudd
  • oppstart av nye festivaler og store arrangementer - ettårig støtte i inntil tre år
  • nye tiltak innenfor en etablert festival – ettårig støtte i inntil to år
  • tiltak som gjennomføres helt eller delvis i Halden

Verdt å merke seg

  • det kan søkes støtte for inntil tre år