← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til nye festivaler og større arrangementer

Tilbyder

Drammen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ettårig støtte skal gis til nye festivaler eller større arrangement som har en bred publikumsprofil og lokal forankring i kommunedelene. Støtten skal bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av bredden av kunst og kultur i kommunen.

Det kan søkes til

  • nye festivaler og større arrangementer med lokal, regional eller nasjonal profil
  • by/kommunedelsdager

Verdt å merke seg

  • nye festivaler må være av minimum to dagers varighet
  • arrangementet/festivalen skal bidra til mangfold/inkludering
  • arrangementet/festivalen skal ha en miljøprofil og legge ved en miljøplan
  • støtte kan kun gis til arrangementer som gjennomføres i Drammen kommune