← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Tilbyder

Fredrikstad kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak er en tilskuddsordning der aktører som driver kulturarbeid i Fredrikstad kan søke økonomisk støtte til å gjennomføre kunst- og kulturarrangementer i kommunen.

Det kan søkes til

  • kunst- og kulturtiltak i Fredrikstad kommune som er åpne og tilgjengelige for det allmenne publikum

Verdt å merke seg

  • for å kunne motta tilskudd må du ha organisasjonsnummer og drive med kultur i Fredrikstad
  • både amatører og profesjonelle kan få tildelt støtte til sine arrangementer
  • du kan søke om å få tilskudd på inntil 30% av tiltakets totalbudsjett
  • det er en forutsetning at tiltaket er åpent og tilgjengelig for det allmenne publikum