Tilbyder

Viken fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Det kan søkes til

  • konserter som gjennomføres første halvår 2024
  • prosjekter som gjennomføres første halvår 2024

Verdt å merke seg

  • kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke
  • Ordningen vil gjelde for nye Akershus, Buskerud og Østfold
  • tilskudd kan dekke inntil 50 prosent av prosjektets kostnader
  • søker må ha organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene