Tilbyder

Viken fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til:

  • tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Verdt å merke seg:

Søknaden skal inneholde:

  • Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket, det må framgå hvordan tiltaket treffer prioriteringskriteriene
  • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
  • Opplysning om organisering og framdriftsplan
  • Oversikt over samarbeidspartnere
  • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
  • Budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller innvilget.
  • Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver
  • Søknader som ikke oppfyller prioriteringskriterier og krav, vil ikke bli prioritert.