Tilbyder

Akershus fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Det kan søkes til

  • konserter som gjennomføres andre halvår 2024
  • prosjekter som gjennomføres andre halvår 2024

Verdt å merke seg

  • kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke
  • tilskudd kan dekke inntil 50 prosent av prosjektets kostnader
  • søker må ha organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene