Tilbyder

Buskerud fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter skal bidra til at kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for innbyggere i Buskerud.

Det kan søkes til

  • Ordningen skal stimulere til et rikt og mangfoldig kulturliv med vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.
  • Ordningen gir tilskudd til kunst og kulturprosjekter innen scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst samt tverrkunstneriske prosjekter.
  • Prosjekter som får tilskudd, skal ha et regionalt nedslagsfelt og/eller regional verdi.

Verdt å merke seg

  • Søkere kan få økonomisk støtte fra kr 50.000 inntil kr 100 000.
  • Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.
  • Søker må ha tilholdssted i fylket, eller så må en vesentlig del av aktiviteten foregå i Buskerud