← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til kulturtiltak

Tilbyder

Agder Fylkeskommune

Gå til søknaden

Les mer om ordningen

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til arbeidet med kultur, idrett og frivillighet i fylket. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.