Tilbyder

Oslo kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Mer info

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Det kan søkes til

  • nybygg, ombygging eller modernisering av kulturlokaler og uteareal

Verdt å merke seg

  • kulturhusene eller -lokalene skal være kulturelle møtested i lokalmiljøet
  • tilskudd kan ikke brukes til ordinært vedlikehold eller drift