Tilbyder

Oslo kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Det kan søkes til

  • nybygg, ombygging eller modernisering av kulturlokaler og uteareal

Verdt å merke seg

  • kulturhusene eller -lokalene skal være kulturelle møtested i lokalmiljøet
  • tilskudd kan ikke brukes til ordinært vedlikehold eller drift