Tilbyder

Drammen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Drammen kommune gir tilskudd til kulturarrangement for barn og unge. Tilskuddet skal stimulere lag/foreninger, organisasjoner og kulturaktører til å gjennomføre ulike kulturarrangement for barn og unge.

Det kan søkes til

  • kulturarrangementer der barn og unge er hovedmålgruppe
  • lokale kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner/kulturaktører kan søke om tilskudd

Verdt å merke seg

  • arrangementet må være rusfritt
  • su må søke senest 4 uker før arrangementet skal gjennomføres
  • øvre grense på 25 000kr