Tilbyder

Holmestrand kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Holmestrand kommune gir hvert år tilskudd til forskjellige kultur- og idrettsformål. Målet er å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter til kommunens innbyggere.

Det kan søkes til

  • medlemstilskudd
  • driftstilskudd
  • prosjekt/ arrangement tilskudd
  • etableringstilskudd

Verdt å merke seg

  • én søknadsfrist hvert år