Tilbyder

Tønsberg kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Tønsberg kommune ønsker å stimulere til et bredt frivillig kultur- og idrettsliv i kommunen og til et mangfold av kulturaktiviteter.

Det kan søkes til

  • medlemsstøtte
  • drift av foreningseide anlegg
  • arrangement- og produksjonsstøtte

Verdt å merke seg

  • arrangementer som prioriterer barn og unge, har en klimavennlig profil, og fremmer inkludering prioriteres
  • søknaden må inkludere: årsmelding, revidert regnskap, aktivitetsplan og budsjett for året, arrangement eller prosjekt det søkes om
  • fullstendig medlemsliste må kunne leveres til kommunen ved forespørsel