Tilbyder

Rogaland fylkeskommune

Gå til søknaden

Les mer om ordningen

Gjennom festivalstøtten skal Rogaland fylkeskommune bidra til et mangfold av kulturfestivaler i hele Rogaland.

Det kan søkes til

  • festivaler

Verdt å merke seg

  • festivalen må gå over minst to dager
  • det kan søkes om tilskudd til festivaler som skal arrangeres det påfølgende året etter søknadsfristen
  • festivaler som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordning på festivalen