Tilbyder

Trondheim kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle nyetablerte festivaler og andre festivaler som ikke er ført opp på egen post i Trondheim kommunes kulturbudsjett.

Det kan søkes til

  • festivaler og organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i Trondheim

Verdt å merke seg

  • det gis hovedsakelig støtte til aktører med adresse og hovedvirke i Trondheim
  • organisasjonen må være registrert i Brønnysundsregisteret

Lurer du på noe?