Tilbyder

Fredrikstad kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet er en tilskuddsordning der arrangører kan søke om tilskudd til gjennomføring av sjangerspesifikke og større festivaler i Fredrikstad.

Det kan søkes til

  • gjennomføring av festival, og ikke til tilstøtende aktiviteter

Verdt å merke seg

  • festivalen må ha tydelig kulturprofil og finne sted i Fredrikstad
  • du kan søke om å få tilskudd på inntil 30% av festivalens totalbudsjett
  • festivalen må ha vært gjennomført minst en gang før den kan søke tilskudd fra festivaltilskudds-ordningen
  • det er en forutsetning for tilskudd at festivalen er åpen eller tilgjengelig for det allmenne publikum og går over minst to dager