← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til enkeltarrangementer

Tilbyder

Orkland kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Ulike kulturaktører kan søke om tilskudd til enkeltarrangementer

Det kan søkes til

  • Konserter med profesjonelle aktører
  • Samarbeidskonserter/seminarer
  • Teateroppsetninger
  • Kunstutstillinger
  • Festivaler
  • Ungdomsleir
  • Temakvelder med kulturelt innhold

Verdt å merke seg

  • Søknaden må sendes inn i god tid før arrangementet skal gjennomføres, og det må påregnes 1 – 3 mnd fra søknad sendes inn til søknad er politisk avklart.

Lurer du på noe?