Tilbyder

Grimstad kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med ordningen er å sikre at publikum i Grimstad og omegn får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement med høy kvalitet.

Det kan søkes til

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger, idrettsarrangement og andre typer kulturarrangement.
  • det kan søkes om tilskudd til produksjon av bøker, CD og film med mer. Det vil bli lagt vekt på lokal tilhørighet, om produktet er av allmenn interesse, og om det er en amatør- eller kommersiell produksjon

Verdt å merke seg

  • det kan gis støtte direkte til arrangementet eller som underskuddsgaranti
  • søknader om tilskudd på mer enn 7.000 kroner behandles av sektorens politiske utvalg
  • søknadene behandles fortløpende, og må fremmes senest fire uker før arrangementet/aktiviteten skal gjennomføres