← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring i Buskerud

Tilbyder

Buskerud fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal bidra til å utvikle regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Buskerud, og styrke kunst- og kultursektorens økonomiske bærekraft.

Det kan søkes til

  • Bransjebyggende aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, film og spill kan søke ordningen.
  • Ordningen gjelder tiltak som styrker kunnskapen om kultur som næring, som gir tjenesteutvikling og kompetanseheving innen entreprenørskap og forretningsdrift
  • Dersom prosjektet utføres av en gruppe samarbeidende aktører, skal hovedvekten av aktørene, eventuelt målgruppen for prosjektet, være fra kulturell og kreativ næring.

Verdt å merke seg

  • Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.
  • Søker sine primæraktiviteter skal være lokalisert i Buskerud.
  • Søkere kan få økonomisk støtte opp til kr 150 000

Lurer du på noe?