← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til åpne kulturarrangement

Tilbyder

Drammen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Drammen kommune gir tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle.

Det kan søkes til

  • tilskuddet skal bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og at innbyggerne får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Verdt å merke seg

  • løpende frist
  • søknad må sendes senest fire uker før arrangement avholdes
  • arrangementet må være åpnet for alle
  • det gis ikke tilskudd til: drift, lukkede arrangementer, rene amatørtiltak, fullfinansiering, underskuddsgaranti