← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til åpne kulturarrangement

Tilbyder

Drammen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskuddet skal bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og at innbyggerne får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Det kan søkes til

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle

Verdt å merke seg

  • lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner prioriteres, lignende aktører med base i andre kommuner kan søke forutsatt at arrangementet gjennomføres i Drammen kommune
  • løpende søknadsfrist. Søknad på sendes senest fire uker før arrangementet skal gjennomføres
  • det gis ikke støtte til: ordinær drift, tiltak med utpreget kommersiell karakter, arrangementer i regi av politiske partier, rene amatørtiltak, kurs, konferanser eller turnéstøtte
  • prosjekter fullfinansieres ikke