Tilbyder

Eidfjord kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal stimulera til kvalitet, styrkja felleskulturen og koma flest mogeleg til gode.

Det kan søkes til

  • driftstøtte til frivillige organisasjoner
  • arrangement
  • kurs
  • prosjekt
  • underskuddsdekning

Verdt å merke seg

  • for frivillige organisasjoner i Eidfjord kommune
  • noen kulturtiltak kan søkes for enkeltpersoner
  • enkelte hovedfrister gjennom året for noen ordninger
  • søker må ha tilhørighet til Eidfjord